TEKSTY O MNIE
 • Teksty o mnie
 • O mnie w internecie
 • W „Stodole”. Prezentacje młodych kompozytorów, „Życie Warszawy”, 4.05.1982
 • Bogusław Schaeffer, Młoda muzyka w Warszawie, „Życie Literackie”, 22.05.1983
 • Marta Ługowska, Summer Courses At Kazimierz on the Vistula, „Polish Music / Polnische Musik” 1984, nr 3–4
 • Młodzi kompozytorzy w Akademii, „Ruch Muzyczny”, 21.02.1999, nr 4, s. 19;
 • Agnieszka Kołodziej, O działalności Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki (AMFC 1974–1986), praca magisterska, AMFC, Warszawa 1999;
 • Agnieszka Sułkowska-Kor­naus, Two­rze­nie i współczesność Sekcji Rytmiki w Akademii Mu­zycz­nej im. F. Chopina w War­szawie, praca magisterska, AMFC, Warszawa 2000;
 • Tadeusz Kobierzycki, Musica Constructiva (Marian Borkowski – kompozytor i jego szkoła), omówienie do płyty Pa­norama Nowej Muzyki Polskiej. Polska Szkoła Kompozytorska. Mistrz i Ucz­nio­wie, Acte Préalable AP0011/12, Warszawa, 2001;
 • Ewa Mackiewicz, II Sympozjum Kompozytorskie AMFC, „Mu­zy­ka21”, nr 3/2001;
 • Paweł Markuszewski, Polska mu­zyka chóralna, omówienie do płyty XXIth Century Polish Choral Music, Acte Préalable AP0100, Warszawa 2001;
 • Publikacje Akademii Muzycznej w Warszawie, „Ruch Muzyczny”, 9.04.2002, nr 9, s. 40;
 • Co słychać? Mówi Alicja Gronau, „Ruch Muzyczny”, 21.07.2002, nr 15;
 • Paweł Zapędowski, Meloman Ogrodowy, „Ruch Muzyczny”, 18.08.2002, nr 16/17, s. 25–26;
 • Konkurs rozstrzygnięty, „Gazeta Wyborcza”, portal: Szczecin, gazeta.pl, www.onet.pl, 8.10.2002;
 • Opera na 45-lecie Opery, „Gazeta Wyborcza”, portal: Szczecin, gazeta.pl, 17.10.2002;
 • Konkurs na operę rozstrzygnięty, „Ruch Muzyczny”, 27.10.2002, nr 22;
 • Joanna Osińska, Twórczość Alicji Gronau na tle muzyki współczesnej, LXX LO im. A. Ka­miń­skiego, Warszawa 2003;
 • I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella, „Gazeta Wyborcza” Szczecin, „Co jest grane”, 31.01–1.02.2003, okładka oraz s. VI–VII;
 • Ewa Podgajna, Świat popkultury, „Gazeta Wyborcza” Szczecin, 3.02.2003, s. 3;
 • Prapremiera z dedykacją, „Gazeta Wyborcza” Szczecin, 3.02.2003, s. 3;
 • Józef Kański, Muzyka. Nowa opera w Szczecinie. I co wy na to?, „Trybuna”, 3.02.2003;
 • Jacek Marczyński, Śpiewające badania rynkowe, „Rzeczpospolita”, 3.02.2003, nr 28 (6408);
 • Deuar, Prapremiera opery. I co Państwo na to?, „Kurier Szczeciński”, Kulturalny weekend, 3.02.2003;
 • Ewa Koszur, Opera. Prapremiera z VIP-em. I co wy na to?, „Głos  Szczeciński”, Kultura, 3.02.2003, s. 2, s. 14;
 • I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella, „Szczeciński Przegląd Aktualności Kulturalnych” 2003, nr 1;
 • I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella, „Szczeciński Przegląd Aktualności Kulturalnych” 2003, nr 2;
 • Dorota Szwarcman, Na Scenie. Pirandello w świecie reklamy, „Polityka”, 15.02.2003, nr 7, s. 53;
 • I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella, „Szczeciński Przegląd Aktualności Kulturalnych” 2003, nr 3;
 • Opera w biurze reklamy, „Kurier Szczeciński”, 21.05.2003, s. 13;
 • Wszystko na opak. I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella, „Głos Szczeciński”, 23.05.2003;
 • I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella, „Gazeta Wyborcza”, Szczecin, Co jest grane, 23.05.2003, s. VIII;
 • Stosunki w pracy, „Kurier Szczeciński”, 23.05.2003, s. 36;
 • Nagroda Burszty­nowego Pierścienia. Opera w agencji reklamowej, „Kurier Szczeciński”, 20.11.2003;
 • Bursztynowy Pierścień 2003. Zaczynamy!,  „Kurier Szczeciński”, 20.11.2003;
 • Marta Ro­gusz, Psychologiczna analiza przebiegu karier zawodowych wybranych współ­czes­nych kompozytorek polskich, praca magisterska, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Psychologii, Katedra Różnic Indywidualnych KUL, Lublin 2004;
 • Wielkie wyróżnienie dla polskiej opery!!! Polacy w Monachium, strona internetowa Opera na Zamku w Szczecinie: www.opera.szczecin.pl/2_o_nas/archiwum
 • Konkurs kompozytorski, VIP-premiera 2003, strona internetowa Opera na Zamku w Szczecinie: www.opera.szczecin.pl/2_o_nas/archiwum
 • Paweł Markuszewski, omówienie do płyty Mu­sica Polonica Nova. Warsaw Composers 3, Acte Préalable AP0108, Warszawa 2004;
 • Marcin Tadeusz Łukaszewski, Twórczość na chór a cappella o tematyce re­li­gijnej kompozytorów warszawskich w latach 1945–2000, praca doktorska, AMFC, Warszawa 2004;
 • Piętnaście przedstawień w trzy dni. 8th International Music Theatre Workshop, Monachium, 18–22 grudnia 2004, „Ruch Muzyczny”, 23.01.2005, nr 2, s. 24–27;
 • Marta Ro­gusz, Nurt religijny w twórczości kompozytorskiej Alicja Gronau, praca magisterska, Wydział Teologii, Instytut Muzykologii, Katedra Polifonii Religijnej KUL, Lublin 2006;
 • Hasło: Alicja Gronau w: Kompozytorzy Polscy 1918–2000, red. M. Podhajski, AMFC Warszawa, AM Gdańsk 2007;
 • Organowy w Sanktuarium, „Tygodnik Zamojski”. 14–21.08.2007, nr 33 (1444);
 • Mariola Czapla, Per Arte ad Astra. Koncert inauguracyjny, „Gazeta Krasnobrodzka”, sierpień 2007, okładka, s. 3;
 • I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra”, Krasnobród 2007, „Niedziela”, 19.08.2007, nr 33, s. 48;
 • I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra”, Krasnobród 2007, „Idziemy”, 19.08.2007, nr 33 (102), s. 36;
 • Mariola Czapla, Per Arte ad Astra – Krasnobród 2007, „Gazeta Krasnobrodzka”, wrzesień 2007, okładka, s. 3–5, wkładka zdjęciowa;
 • Mariola Czapla, Muzyczny prezent – wywiad z p. Alicją Gronau kompozytorką Suity Krasno­brodz­kiej, „Gazeta Krasnobrodzka”, wrzesień 2007, s. 8–12;
 • Pablo J. Vayon, Polska w  kaplicy, „Dario de Sewilla”, Dział Kultury, 9.11.2010;
 • Pablo J. Vayon, Polacy na otwarcie cyklu Zahir Ensemble, „Dario de Sewilla”, Dział Kultury, 10.11.2010;
 • Marcin T. Łukaszewski, Działalność kompozytorska, naukowa i pedagogiczna Alicja Gronau w świetle biografii kompozytorki, Seminare. Poszukiwania naukowe, półrocznik, Towarzystwo naukowe Franciszka Salezego, Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław 2012, t. 32, s. 253-266;
 • Dariusz.Majgier.pl, Koncert: Oglądanie Dźwiękiem, Słyszenie Ruchem, Granie Obrazem w MCKiS, Reporter.pl Warszawski Serwis Informacyjny, 2013.03.02
 • Najistotniejsza była muzyka, http://www.bloge12.pl/najistotniejsza-byla-muzyka/, 8.03.2013