REDAKCJE

1992

Podstawy metody rytmiki – wybrane zagadnienia i doś­wiadczenia, AMFC, IPN, Warszawa – współpraca redakcyjna

1999

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dzieło Chopina jako źródło inspiracji wy­ko­nawczych, AMFC Warszawa 24–28.02, AMFC, Warszawa (materiały konfe­ren­cyjne) – członek zespołu redakcyjnego

I Sympozjum Kompo­zy­torskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

2000

Muzyka a analiza, integracja, filozofia, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

2001

Muzyka chóralna. II Sympo­zjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

2003

Piotr Perkowski. Życie i dzieło, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

Potencjał kompozycyjny utworów na in­stru­men­ty solowe. III Sympozjum Kompo­zy­torskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho­pina, AMFC, Warszawa – redakcja

Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

2004

Teksty o muzyce współczesnej, Zeszyt Naukowy nr 59, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa
Wokół twór­­czości Witolda Rudzińskiego, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

2004

Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedem­dzie­sięciolecie urodzin, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

2005

Dzieło muzyczne w perspektywie analizy integralnej, interpretacji, intertekstualności, estetyki muzycznej, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

2006

Rozumienie działa w wymiarze integralności i duchowości oraz w perspektywie znaczeń, interpretacji i hermeneutyki, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

Muzyka kameralna kompozytorów AMFC (I). IV Sympozjum Kompozytorskie Akade­mii Muzycznej im. Fryderyka Cho­pi­na, AMFC, Warszawa – redakcja naukowa

2007

Dzieło muzyczne – dzieło sztuki. Analiza hermeneutyczna recepcja dzieła muzycznego. Analiza integralna i filozofia sztuki, AMFC, Warszawa 2007, s. 273 – redakcja naukowa

2009

3 wydawnicze recenzje naukowe do „Musica Sacra Nova”. Pismo poświęcone muzyce sakralnej i myśli humanistycz­nej. Rocznik. Wydawca: Stowarzyszenie Musica Sacra, Musica Sacra Edition, Warszawa; nr 3: Maria Kęsiak, „Sakralna sztuka umierania”. Śmierć inspiracją twórczości Johna Tavenera; Nawrocka Aldona, Kundalini Marcina Błażewicza – misterium dźwiękowe; Daniel Zarewicz, O życiu i śmierci w starożytnej Grecji (od Orfizmu do Pitagoreizmu) 

Muzyka symfoniczna kompozytorów UMFC, UMFC, Warszawa, s. 278 – redakcja naukowa

2012

Lucjan Kaszycki. Kompozytorzy Uniwersytetu Muzycznego, t. 1, UMFC 2012,  s. 331 – redakcja naukowa

recenzja wydawnicza (naukowa) książki habilitacyjnej Ryszarda Borowskiego, Flecista jazzowy, interpretator, improwizator, aranżer, kompozytor. Mały traktat osobisty, UMFC 2012

2013

recenzja wydawnicza (naukowa) książki habilitacyjnej Jana Borowskiego, Missa de Maria a Magdala Pawła Łukaszewskiego. Tradycyjna forma mszalna we współczesnej interpretacji autora tekstu, kompozytora i dyrygenta, ATH, Bielsko-Biała 2013

recenzja wydawnicza (naukowa) do „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” artykułu Maryli Renat Brzmienie a relacje interinstrumentalne w fakturze kameralnej na przykładzie wybranych polskich sonat skrzypcowych XX wieku

  recenzja wydawnicza (naukowa) do „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” artykułu Violetty Przech W kręgu współczesnych technik kompozytorskich. System centrowy i koncepcja formy Zbigniewa Bargielskiego.  Zjawisko centralizacji w muzyce

2014

redakcja naukowa książki Spotkania z Mistrzem. Marian Borkowski w oczach uczniów i przyjaciół, Musica Sacra, Warszawa 2014, s. 252

2015

3 wydawnicze recenzje naukowe „Scontri”

2016

redakcja naukowa książki Między Wschodem z Zachodem. Kultura muzyczna i jej tradycje, Chopin University Press, Warszawa 2016

 3 wydawnicze recenzja naukowa  „Scontri”

1 wydawnicza recenzja naukowa  „Polski Rocznik Muzykologiczny”

 1 wydawnicza recenzja naukowa „Studia Choreologica”

2017

2 wydawnicza recenzja naukowa „Studia Choreologica”; członek Rady Naukowej „Studia Choreologica”

2018

1 recenzja naukowo-wydawnicza „Scontri”

2019

1 recenzja naukowo-wydawnicza „Studia Choreologica”

1 recenzja naukowo-wydawnicza „Polski Rocznik Muzykologiczny”

2 recenzja naukowo-wydawnicza „Studia Choreologica”;

 Redakcja naukowa książki Wymiary czasu, przestrzeni i ciszy w muzyce Mariana Borkowskiego, 15 rozdziałów, autorzy z jednostki 4 / spoza 12, Chopin University Press 2019, s 462, ISBN 978-83-65990-11-2