KALENDARIUM

2020

Przewodnicząca Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda organizowanego przez Związek Kompozytorów Polskich

2020

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

2019

Zamówienie przez Alicję Wołyńczyk utworu na saksofon i fortepian (Lapidaria Moniuszkowskie na saksofon altowy i fortepian)

2019

Wiceprzewodniczący Rady Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

2018

Laureatka Grand prix Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie prof. Klaudiusza Barana

2018

Zamówienie przez Związek Kompozytorów Polskich utworu do słów Krzysztofa Bilicy (Pięć myślowych prowokacji do słów Krzysztofa Bilicy na sopran i kwartet smyczkowy)

2018

Zamówienie przez Paulę Jaszczyk na utwór multimedialny (Splątanie z cyklu Meandry [współautorstwo z Paulą Jaszczyk] na kwartet smyczkowy i figurę przestrzenną z wizualizacją)

2018

Gościnny wykładowca Odeskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. A.W. Nieżdanowej (Ukraina)

2018

Zamówienie przez Filharmonię Szczecińską utworu na kwintet dęty (Plac Lotników na kwintet dęty)

2018

Zamówienie przez Skansen w Sierpcu na utwór na orkiestrę smyczkową (Sierpc we mgle na orkiestrę smyczkową)

2017

Zamówienie przez Elżbietę Gajewską i Szymona Teleckiego koncertu potrójnego (Suita Krasnobrodzka II na flet, skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową)

2017

Zamówienie przez Pawła Gusnara utworu na kwartet saksofonowy (Non-existent street for saxophone quartet)

2017

Zamówienie przez Jana Bokszczanina utworu na organy (Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo)

2017

Gościnny wykładowca Odeskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. A.W. Nieżdanowej (Ukraina) i Narodowej Akademii Kadr Kierowniczych Kultury (Kijów, Ukraina)

2016

Juror Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda organizowanego przez Związek Kompozytorów Polskich

2016

Zamówienie przez Fundację Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni” utworu na fortepian autonomiczny i zespół (Multidramma nelle parole dell’autore per clarinetto [anche basso], Soprano, Yamaha Disklavier [pianoforte MIDI], quartetto d’archi e contrabbasso con l’improvvisazione nello stile della commedia dell’arte / Multidram do słów własnych na sopran, na klarnet [zamiennie z basowym], Sopran, Yamaha Disklavier [pianoforte MIDI], kwartet smyczkowy i kontrabas z improwizacją w stylu komedii dell’arte)

2016

Zamówienie przez Szymona Teleckiego i Tadeusza Gadzinę koncertu poczwórnego dedykowanego Tadeuszowi Paciorkiewiczowi (Trois fresques maritimes sur le paroles originales de l’auteur (Trzy freski nadmorskie do słów własnych) na 2 soprany, 2 skrzypiec i orkiestrę symfoniczną [hommage à Tadeusz Paciorkiewicz])

2016

Nagroda Rektora II stopnia przyznana przez Rektora UMFC KLaudiusza Barana z okazji DNia Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe

2016

Zamówienie przez Związek Kompozytorów Polskich utworu do słów Krzysztofa Bilicy w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie (5 myślowych prowokacji dla sopranu kwartetu smyczkowego)

2016

Członek senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

2016

Zamówienie przez Dorotę Samsel utworu na saksofon i kwartet smyczkowy (Dźwiękopole na saksofon sopranowy i kwartet smyczkowy)

2016

Zamówienie przez Paulę Jaszczyk utworu multimedialnego (Impresje lapidarne na dwa saksofony i wizualizację [współautorstwo z Paulą Jaszczyk])

2016

Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

2015

Członek Prezydium Zarządu Związku Kompozytorów Polskich

2015

Zamówienie Alicji Wołyńczyk i Doroty Samsel utworu na dwa saksofony (Lapidaria II na saksofon sopranowy i altowy)

2015

Zamówienie utworu dydaktycznego na harfę i kontrabas (Wędrówka na harfę i kontrabas)

2015

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej

2014

Medal „Zasłużony dla UMFC” nadany przez Rektora Ryszarda ZImaka

2014

Gościnny wykładowca Odeskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. A.W. Nieżdanowej (Ukraina) i Narodowej Akademii Kadr Kierowniczych Kultury (Kijów, Ukraina)

2014

Zamówienie Związku Kompozytorów Polskich utworu chóralnego w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie (The Struggle Between Summer and Winter for 12-voices mixed choir)

2014

Zamówienie przez zespół proModern utworu na sekstet wokalny (The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet)

2013/2014

Członek Zespołu ewaluacji do spraw sztuk muzycznych, teatralnych i filmowych TA-2; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych; Kompleksowa ocena ewaluacyjna działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej wydziałów uczelni muzycznych, teatralnych i filmowych do krajowej parametryzacji jednostek w ramach krajowych zasad finansowania nauki

2013

Zamówienie przez Aldonę Gassowski i Dorotę Frick (Uppsala) godzinnego utworu na zespół kameralny (Most transbałtycki na zespół kameralny/ Transbaltic bridge for chamber ensemble)

2013

Zamówienie przez Mazowiecki Instytut Kultury w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie (Sześć spojrzeń na Paulę. Spektakl multimedialny na kwartet smyczkowy, wizualizację i wykonawców ruchowych)

2013

Zamówienie przez Liliannę Zalesińska i Piotra Szymonowicza pieśni (Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier)

2012

Zamówienie przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie (Dwojakość – wspomnie-nie. Audioscena na improwizującego ruchem i głosem tancerza lub aktora)

2012

Zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję (Drabiną do …? 5 Wariacji dla 3 perkusistów)

2012

Zamówienie utworu na saksofon i fortepian przez ArtSax Duo: Dariusz Samól i Ewa Ruszała (Winter is icumen in II for alto saxophone and piano)

2012

Płyta New Polish Music for choir (Musica Sacra Edition 028) z utworem Veni. Illumina. Gloria otrzymała Nagrodę Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk” w kate­gorii muzyka współczesna

2012

Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

2012-2020

Kierownik Ka­te­dry Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

2011

Zamówienie utworu na flet solo jako obowiązkowego w grupie C (uczelnie muzyczne) na VIII Międzynarodowym Festiwalu Instrumentów Dętych „Etiuda” 2011 w Szczecinie (Agnezioni II per flauto solo)

2011

zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję i orkiestrę (Prolog, kwartango i sambartet na perkusję i smyczki)

2011

Zamówienie przez Dariusza Samola utworu na septet saksofonowy (Winter is icumen in for 7 saxophones)

2011

Laureatka brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego (legitymacja nr 1447)

2010

Zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję (Quartango na marimbę oraz Sambattro na 4 perkusistów)

2010

Zamówienie przez Gabrielę Szyndzielorz utworu na fortepian (Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją do słów własnych)

2010

Gościnny wykładowca Conservatorio Superior de Música „Manuel Castillo” w Sewilli (Hiszpania)

2009

Zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję (Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne)

2009-2015

Sekretarz generalny Związku Kompozytorów Polskich

2009-2013

Absolwentka Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (projekt współfinansowany ze środków UE): 1. Programowanie obiektowe w multimediach, 2. Interakcje wizualno-muzyczne, 3. Programy kompozytorskie, authoring, strony web, 4. Soud design i kompozycja filmowa, 4. Profesjonalne prezentacje i budowanie wizerunku prowadzącego

2009

Juror Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Opole 2009

2009

Zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję (Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony)

2009

Gościnny wykładowca Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso oraz Departamento de Musica, Faculdad de Artes, Universidad de Chile w Santiago de Chile

2009

Kierownik międzywydziałowych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

2008

Habilitacja w zakresie kompozycji (recenzenci: Eugeniusz Knapik, Bronisław Kazimierz Przybylski, Mieczysław Tomaszewski, Marcin Błażewicz)

2008

Kierownik Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki i Po­dy­plo­­mowych Studiów Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie )

2006

Gościnny wykładowca University of Arts w Iasi (Rumunia) w ramach pro­gra­mu Socrates-Erasmus

2007

Zamówienie przez Elżbietę Ostrowską i orkiestrę Divertimento (Suita Krasnobrodzka. Koncert poczwórny na flet, organy, skrzypce, wiolon­czelę i orkiestrę smyczkową)

2006

Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej

2004

Nagroda II stopnia Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

2004

Gościnny wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego

2004

Gościnny wykładowca International Theater Institute w Monachium (Niemcy)

2004

Film z premiery opery kameralnej I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella został reko­men­­dowany przez Polską Sekcję International Theater Institut do przeglądu filmów operowych pod­czas 8th International Mu­sic Theater Workshop „New Works in Opera and Music Theater” w Mona­chium (Niemcy) i (jako jedyny) reprezentował tam Polskę

2003

Insce­ni­zacja opery kameralnej I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella znalazła się w finale plebiscytu szczecińskiej prasy i telewizji – w kategorii Przed­stawienie Se­zo­nu – i uzyskała nominację do Bursztynowego Pierścienia

2002

Laureatka Meda­lu Filca (I nagroda) podczas XXIX Szkoły Matematyki Poglądowej Akademii Podlaskiej w Siedlcach za najlepszy wykład o tematyce matematyczno-muzycznej

2002-2005

Gościnny wykładowca Szkoły Matematyki Poglądowej organizowanej przez Akademię Podlaską w Siedlcach oraz Uniwersytet Warszawskij

2002

Laureatka I na­gro­dy na Międzynarodowym Konkursie Kom­pozytorskim z okazji 45-lecia Opery na Zamku w Szcze­ci­nie za operę kameralną I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella

2002

Członek Kapituły Nagrody Przemysłu Fonograficznego „Fry­deryk”

2001–2012

Kierownik Pracowni Muzyki Polskiej XX i XXI wieku Katedry Kompozycji w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

2001

Zamówienie przez Elżbietę Ostrowską i orkiestrę Divertimento (Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną)

2001

Laureatka I nagrody na Konkursie Kompozytorskim „Muzyka ogrodowa” zorgani­zo­wanym przez Ogród Botaniczny UJ w Kra­kowie za utwór Pobłyski na sopran i or­kiestrę kameralną

2001

Laureatka I nagrody na Międzynarodowym Kon­kursie Kom­po­zy­torskim im. I. Spassova w Płowdiw (Bułgaria) za Invocazione – sinfonia vocale na chór mieszany a cappella

2001

Nominacja płyty XXIth Century Polish Choral Music (Acte Pre­a­la­ble 0100) z utworem Błogosławiony z kantaty Afirmacje do Na­grody Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk 2001”

2001

Wykładowca Podyplomowych Studiów Sztuki Pomorskiej Akademii Peda­go­gicznej w Pile

2000-2001

Wykładowca Podyplomowych Studiów Sztuki Pomorskiej Akademii Peda­go­gicznej w Słupsku

2000

Dyplom Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (z wynikiem ce­­­lującym)

1997

Kwalifikacje I stopnia w dziedzinie kompozycji, Akademia Muzyczna w Katowicach (recenzenci: Marek Stachowski, Włodzinierz Kotoński)

1995

Uczestniczka Kursów Analizy Schenkerowskiej (organizowanych przez Insty­tut Muzykologii UW) pod kierunkiem S. Downsa i J. Dibble’a w ramach pro­gra­mu Tempus

1993-1999

Sekretarz Katedry Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

1992

Laureatka IV nagrody (I nie przy­znano) na Konkursie Kompozytorskim Gdańsk 1992 zorganizowanym przez Schola Cantorum Ge­danensis za Miron­czar­nie II na chór mieszany a cappella

1992

Laureatka I nagrody na Konkursie Młodych Kom­­pozytorów im. T. Bairda w Warszawie za Okna na 23 instrumenty smyczkowe

1992

Członek Klubu Inteligencji Katolickiej

1991

Stypendystka Instytutu Dalcroze’a w Genewie (Szwajcaria)

1991

Uczestniczka Polsko-Szwajcarskich Kursów Metody Emila Ja­ques-Dalcroze’a w Zakopanem (prowa­dzonych m.in. przez pedagogów z Instytutu Dalcroze’a w Genewie)

1987

Zamówienie przez Teatr Animacji – teatr lalki i aktora „Marcinek” w Poznaniu (Passaggio per batteria)

1987

Wyróżnienie na Kon­kursie Młodych Kom­pozytorów Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie za Pentarchię na orkiestrę ka­meralną

1986

Dyplom z kompozycji (klasa Mariana Borkowskiego) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

1984

Członek Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej

1983/1984

Stypendium naukowe Ministerstwa Kultury i Sztuki

1983

Pedagog w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie

1982/1983

Stypendium artystyczne im. Wawrzyńca Żuławskiego (fundowane przez Sto­wa­rzyszenie Autorów ZAiKS)

1982

Dyplom z teorii muzyki (pod kierunkiem Witolda Rudzińskiego) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

1981–1988

Uczestniczka (corocznie) Międzynarodowych Wakacyjnych Kursów dla Mło­dych Kompozytorów w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą oraz w Radziejowicach (organizowanych przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej)

1981

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za bardzo dobre wyniki w nauce

1980–1981

Studium Pedagogiczne Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

1974–1986

Członek Ekspery­men­tal­ne­go War­sz­tatu Rytmiki w Instytucie Peda­go­gi­ki Muzycznej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i współpracownik Barbary Tur­s­kiej i Szabolcsa Esztényiego

1972–1977

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie (rytmika)

1964–1971

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie (fortepian)

1964–1972

Państwowa Szkoła Podstawowa nr 191 w Warszawie