SPIS KOMPOZYCJI

Przenikanie na klarnet solo (1981)

Przenikanie na klarnet solo (1981/1983)

Mironczarnia I – cztery pieśni do słów Mirona Białoszewskiego na sekstet wokalny a cappella (1982)

Gioco per voci e batteria (1982), wydanie partytury UMFC

In tre parte na orkiestrę kameralną (1982)

Open na klarnet, altówkę i róg (1983)

Flowing na dwie orkiestry (1983)

Kwartet smyczkowy I (1984)

Versioni na 24 wykonawców (1984)

Hiob na chóry i orkiestrę (1986)

Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową (1987), wydanie płytowe

Passaggio per batteria (1987), zamówienie przez Teatr Animacji – teatr lalki i aktora „Marcinek” w Poznaniu

Scena na perkusistę solo (1987), wydanie płytowe Scena na perkusję solo, wyk. Maciej Lange, Po drugiej stronie lustra, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

Wyliczanki na 6-głosowy chór dziecięcy (1991)

Okna na 23 instrumenty smyczkowe (1992)

Mironczarnia II na chór mieszany a cappella (1992)

Paralele na dwa zespoły orkiestrowe (1993/94)

Progres I na flet solo (1994), wydanie płytowe

Afirmacje – kantata kameralna na sopran, mezzosopran, alt, dwa chóry mie­sza­ne i orkiestrę kameralną (1995)

Kwartet smyczkowy II (1996-1997)

Progres II na klarnet solo (1997)

Invocazione – sinfonia vocale na chór mieszany a cappella (1998)

Błogosławiony na 3 chóry mieszane a cappella (1999), wydanie płytowe

Hejnał gdański na kwintet dęty blaszany i kotły (2001)

Hejnał gdański na trąbkę solo (2001)

Pobłyski na sopran i orkiestrę kameralną (2001)

Sei canzoni latini per il coro femminile (2001)

Re-garden Music for Wind Sextet (2001)

Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną (2001), zamówienie przez Elżbietę Ostrowską i orkiestrę Divertimento, wydanie płytowe

Aletheia per orchestra (2002)

OFFrande pour orchestre des flûtes (2002)

I co wy na to ? Czyli cierpienia nowego Pirandella – opera kameralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (2003)

Ekspresyjny ruch swobodny. Minimultimedialny happening chwilowy na improwizujący zespół muzyczno-ruchowy oraz recytatora i taśmę (2003)

Veni. Illumina. Gloria per il coro a cappella (per Yoa) (2003) wydanie płytowe, wydanie partytury: Chopin University Press w 2017 r. ISMN 979-0-801518-39-2

Naprawdę «Ciało jako instrument» na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego (2003)

Rytm swobody na dowolny improwizujący zespół (2003)

Marianiana. Selection for 4 for improvising ensemble and tape (2003) [we współautorstwie z Jerzym Kornowiczem, Aldoną Nawrocką i Magdaleną Wajzner]

Trzy kotwice: nadzieja – miłość – wiara, cykl pieśni do słów Stanisławy Gronau na sopran, flet, fortepian i perkusję (2005)

Improwizacjo! Ty nad poziomy… na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego i taś­mę (2005)

Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną (2005–2006), wydanie partytury

Agnezioni na flet solo (per Agnes) (2006)

Suita Krasnobrodzka. Koncert poczwórny na flet, organy, skrzypce, wiolon­czelę i orkiestrę smyczkową (2007), zamówienie przez Elżbietę Ostrowską i orkiestrę Divertimento, wydanie płytowe

Suita Krasnobrodzka. Koncert poczwórny na flet, organy, skrzypce, wiolon­czelę i orkiestrę smyczkową (2007), wersja z inną obsadą orkiestry,

Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce (2007)

Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy, skrzypce oraz improwizujący zespół ruchowy (2007)

7 Walców minutowych na flet i fortepian (2009)

3 Pieśni na Sopran, Mezzosopran, Alt i kwartet smyczkowy do tekstów psalmów: O Panie (Psalm 8), Niech błogosławi (Psalm 67), Dziękczynienie (Psalm 100 i 29) (2009)

Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony (2009), zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję

Miłe – miłego początki na zespół improwizujący i ścieżkę dźwiękową (współautorstwo z Małgorzatą Krawczak i Aldoną Nawrocką; układ ruchu: Magdalena Wajzner) (2009)

LimeRYKI jubileuszowe Ecziowe na recytatora i ścieżkę dźwiękową (2009)

Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne (2010), zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję

Last of February for String Quartet (2010)

Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją do słów własnych (2010), wydanie płytowe

Quartango na marimbę (2010), zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję

Sambattro na 4 perkusistów (2010), zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję

Wielki tydzień na dowolny zespół wokalny i dwie perkusje (2010)

Prolog, kwartango i sambartet na perkusję i smyczki (2011), zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję i orkiestrę

Drzewo życia (utwór kolektywny: Anna Ignatowicz-Glińska, Magdalena Wajzner, Małgorzata Lewandowska, Agata Chodyra; multimedialny: muzyka, film, ruch) (2011)

Agnezioni II per flauto solo (2011), wydanie partytury: Agnezioni II for flute solo, Patrias Edition, Szczecin 2011

Ach, ten walc! do słów własnych na chór mieszany a cappella (2011)

Tomaszeusz – 90-sekundowy list do Mieczysława Tomaszewskiego na flet i saksofon sopranowy (2011)

Last of February II for string orchestra (2011)

Introduction for string orchestra (2011)

Winter is icumen in for 7 saxophones (2011), zamówienie przez Dariusza Samola

Winter is icumen in II for alto saxophone and piano (2012), zamówienie utworu na saksofon i fortepian przez ArtSax Duo: Dariusz Samól i Ewa Ruszała

Winter is icumen in III for 4 flutes (2012)

Kilka spojrzeń na Paulę dla kwartetu smyczkowego (2012), części: I. Usiłowanie, II. Splątanie, III. Inwoluowanie

Drabiną do …? 5 Wariacji dla 3 perkusistów (2012), zamówienie dydaktycznego utworu na perkusję

Dwojakość – wspomnie-nie. Audioscena na improwizującego ruchem i głosem tancerza lub aktora (2012) [współautorstwo z Aleksandrą Dziurosz], zamówienie przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie

Sześć spojrzeń na Paulę. Spektakl multimedialny na kwartet smyczkowy, wizualizację i wykonawców ruchowych (2013) [współautorstwo z Paulą Jaszczyk i Magdaleną Wajzner], części: I. Tangowanie, II. Usiłowanie, III. Splątanie, IV. Izolowanie, V. Inwoluowanie, VI. Inwertowanie (2013), zamówienie przez Mazowiecki Instytut Kultury w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie

Walzer strano. Widowisko muzyczno-plastyczne na orkiestrę smyczkową i wizualizację (2013), współautorstwo z: Agnieszka Bagińska, Agnieszka Błaszczak, Oliwia Cabaj, Marta Dębska, Cindi Ellison, Weronika Harla, Agata Mikulska, Helena Nowakowska, Rafał Rutkowski, Dagmara Sulich, Aleksandra Szewczuk

Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier (2013): 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, zamówienie przez Liliannę Zalesińska i Piotra Szymonowicza

Most transbałtycki na zespół kameralny / Transbaltic bridge for chamber ensemble (2013), zamówienie przez Aldonę Gassowski i Dorotę Frick (Uppsala)

Uppsala I na 3 klarnety i saksofon barytonowy (2013)

Stockholm na fortepian na 6 rąk (2013)

Nyköping na fortepian solo (2013)

Kalmar na fortepian na 4 ręce (2013)

Uppsala II na saksofon barytonowy i harfę (2013)

Karlskrona na fortepian na 4 ręce (2013)

Ystad na fortepian solo (2013)

Międzyzdroje na fortepian na 4 ręce (2013)

Kołobrzeg na fortepian solo (2013)

Uppsala III na 3 klarnety, saksofon barytonowy i harfę (2013)

Łeba na fortepian na 4 ręce (2013)

Jurata na fortepian solo (2013)

Gdynia na fortepian solo (2013)

Uppsala IV na harfę solo (2013)

Krynica Morska na fortepian solo (2013)

Warszawa na fortepian na 6 rąk (2013)

Uppsala V na zespół kameralny (2013)

The Struggle Between Summer and Winter for 12-voices mixed choir (2014), zamówienie Związku Kompozytorów Polskich utworu chóralnego w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie

The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet (2014), zamówienie przez zespół proModern

Wędrówka na harfę i kontrabas (2015), zamówienie utworu dydaktycznego

Lapidaria II na saksofon sopranowy i altowy (2015): 1. Alicja, 2. Canto, 3. Chorale, 4. Dorota, 5. Alicja i Dorota, zamówienie Alicji Wołyńczyk i Doroty Samsel

Ogniwa na dwa fortepiany i dwie perkusje – utwór kolektywny na 70-lecie ZKP (2015)

Apologia krytyczna na recytatora solo – utwór kolektywny na 70-lecie ZKP (2015)

Ze Szwecji do Polski. Sześć miniatur na fortepian solo (2016)

Impresje lapidarne na dwa saksofony i wizualizację (2016) [współautorstwo z Paulą Jaszczyk]

Na / Alicję / symfoniczną / Poemat / Gronau – kolaż audiowizualny (współautorstwo z Mateusz Kajma i Jakub Tscherse) (2016)

Pięć myślowych prowokacji do słów Krzysztofa Bilicy na sopran i kwartet smyczkowy (2016), zamówienie przez Związek Kompozytorów Polskich w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie

Dźwiękopole na saksofon sopranowy i kwartet smyczkowy (2016), zamówienie przez Dorotę Samsel

Trois fresques maritimes sur le paroles originales de l’auteur / Trzy freski nadmorskie do słów własnych na 2 soprany, 2 skrzypiec i orkiestrę symfoniczną (hommage à Tadeusz Paciorkiewicz) (2016), zamówienie przez Szymona Teleckiego i Tadeusza Gadzinę

Multidramma nelle parole dell’autore per clarinetto (anche basso), Soprano, Yamaha Disklavier (pianoforte MIDI), quartetto d’archi e contrabbasso con l’improvvisazione nello stile della commedia dell’arte / Multidram do słów własnych na sopran, na klarnet (zamiennie z basowym), Sopran, Yamaha Disklavier (pianoforte MIDI), kwartet smyczkowy i kontrabas z improwizacją w stylu komedii dell’arte (2016), zamówienie Fundacji Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni” w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie

Dedykacja na sopran, flet i kwartet smyczkowy (dla Władysława Słowińskiego) (2017)

Winter is icumen in IV for soprano saxophone and piano (2017)

Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo (2017), zamówienie przez Jana Bokszczanina

Non-existent street for saxophone quartet / na kwartet saksofonowy (2017), zamówienie przez Pawła Gusnara

Suita Krasnobrodzka II na flet, skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową (2017), zamówienie przez Elżbietę Gajewską i Szymona Teleckiego

5 Studiów minutowych na kwintet dęty (2017)

Pejzaż osobisty na trąbkę solo [Grażynie Pstrokońskiej-Nawratil] (2017)

Plac Lotników na kwintet dęty (2018), zamówienie przez Filharmonię Szczecińską

Sierpc we mgle na orkiestrę smyczkową (2018), zamówienie przez Skansen w Sierpcu

Splątanie z cyklu Meandry (współautorstwo z Paulą Jaszczyk – obraz) na kwartet smyczkowy i figurę przestrzenną z wizualizacją (2018), zamówienie przez Paulę Jaszczyk

Lapidaria Moniuszkowskie na saksofon altowy i fortepian (2019), zamówienie przez Alicję Wołyńczyk

Kompozycje według obsady

Flowing na dwie orkiestry (1983)

In tre parte na orkiestrę kameralną (1982)

Versioni na 24 wykonawców (1984)

Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową (1987)

Okna na 23 instrumenty smyczkowe (1992)

Paralele na dwa zespoły orkiestrowe (1993/94)

Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną (2001)

Aletheia per orchestra (2002)

OFFrande pour orchestre des flûtes (2002)

Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną (2005–2006)

Suita Krasnobrodzka. Koncert poczwórny na flet, organy, skrzypce, wiolon­czelę i orkiestrę smyczkową (2007)

Prolog, kwartango i sambartet na perkusję i smyczki (2011)

Last of February II for string orchestra (2011)

Introduction for string orchestra (2011)

Most transbałtycki na zespół kameralny / Transbaltic bridge for chamber ensemble (2013)

Suita Krasnobrodzka II na flet, skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową (2017)

Sierpc we mgle na orkiestrę smyczkową (2018)

Hiob na chóry i orkiestrę (1986)

Afirmacje – kantata kameralna na sopran, mezzosopran, alt, dwa chóry mie­sza­ne i orkiestrę kameralną (1995)

Pobłyski na sopran i orkiestrę kameralną (2001)

I co wy na to ? Czyli cierpienia nowego Pirandella – opera kameralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (2003)

Wielki tydzień na dowolny zespół wokalny i dwie perkusje (2010)

Trois fresques maritimes sur le paroles originales de l’auteur / Trzy freski nadmorskie do słów własnych na 2 soprany, 2 skrzypiec i orkiestrę symfoniczną (hommage à Tadeusz Paciorkiewicz) (2016)

Wyliczanki na 6-głosowy chór dziecięcy (1991)

Mironczarnia II na chór mieszany a cappella (1992)

Invocazione – sinfonia vocale na chór mieszany a cappella (1998)

Błogosławiony na 3 chóry mieszane a cappella (1999)

Sei canzoni latini per il coro femminile (2001)

Veni. Illumina. Gloria per il coro a cappella (per Yoa) (2003)

Ach, ten walc! do słów własnych na chór mieszany a cappella (2011)

The Struggle Between Summer and Winter for 12-voices mixed choir (2014)

Mironczarnia I – cztery pieśni do słów Mirona Białoszewskiego na sekstet wokalny a cappella (1982)

Gioco per voci e batteria (1982), wydanie partytury UMFC

Open na klarnet, altówkę i róg (1983)

Kwartet smyczkowy I (1984)

Passaggio per batteria (1987)

Kwartet smyczkowy II (1996-1997)

Hejnał gdański na kwintet dęty blaszany i kotły (2001)

Re-garden Music for Wind Sextet (2001)

Rytm swobody na dowolny improwizujący zespół (2003)

Trzy kotwice: nadzieja – miłość – wiara, cykl pieśni do słów Stanisławy Gronau na sopran, flet, fortepian i perkusję (2005)

Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce (2007)

Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy, skrzypce oraz improwizujący zespół ruchowy (2007)

7 Walców minutowych na flet i fortepian (2009)

3 Pieśni na Sopran, Mezzosopran, Alt i kwartet smyczkowy do tekstów psalmów: O Panie (Psalm 8), Niech błogosławi (Psalm 67), Dziękczynienie (Psalm 100 i 29) (2009)

Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony (2009)

Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne (2010)

Last of February for String Quartet (2010)

Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją do słów własnych (2010)

Quartango na marimbę (2010)

Sambattro na 4 perkusistów (2010)

Tomaszeusz – 90-sekundowy list do Mieczysława Tomaszewskiego na flet i saksofon sopranowy (2011)

Winter is icumen in for 7 saxophones (2011), zamówienie przez Dariusza Samola

Winter is icumen in II for alto saxophone and piano (2012), zamówienie utworu na saksofon i fortepian przez ArtSax Duo: Dariusz Samól i Ewa Ruszała

Winter is icumen in III for 4 flutes (2012)

Kilka spojrzeń na Paulę dla kwartetu smyczkowego (2012), części: I. Usiłowanie, II. Splątanie, III. Inwoluowanie

Drabiną do …? 5 Wariacji dla 3 perkusistów (2012)

Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier (2013): 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, zamówienie przez Liliannę Zalesińska i Piotra Szymonowicza

Uppsala I na 3 klarnety i saksofon barytonowy (2013)

Stockholm na fortepian na 6 rąk (2013)

Kalmar na fortepian na 4 ręce (2013)

Uppsala II na saksofon barytonowy i harfę (2013)

Karlskrona na fortepian na 4 ręce (2013)

Międzyzdroje na fortepian na 4 ręce (2013)

Uppsala III na 3 klarnety, saksofon barytonowy i harfę (2013)

Łeba na fortepian na 4 ręce (2013)

Warszawa na fortepian na 6 rąk (2013)

Uppsala V na zespół kameralny (2013)

The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet (2014), zamówienie przez zespół proModern

Wędrówka na harfę i kontrabas (2015), zamówienie utworu dydaktycznego

Lapidaria II na saksofon sopranowy i altowy (2015): 1. Alicja, 2. Canto, 3. Chorale, 4. Dorota, 5. Alicja i Dorota, zamówienie Alicji Wołyńczyk i Doroty Samsel

Ogniwa na dwa fortepiany i dwie perkusje – utwór kolektywny na 70-lecie ZKP (2015)

Pięć myślowych prowokacji do słów Krzysztofa Bilicy na sopran i kwartet smyczkowy (2016), zamówienie przez Związek Kompozytorów Polskich w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie

Dźwiękopole na saksofon sopranowy i kwartet smyczkowy (2016)

Multidramma nelle parole dell’autore per clarinetto (anche basso), Soprano, Yamaha Disklavier (pianoforte MIDI), quartetto d’archi e contrabbasso con l’improvvisazione nello stile della commedia dell’arte / Multidram do słów własnych na sopran, na klarnet (zamiennie z basowym), Sopran, Yamaha Disklavier (pianoforte MIDI), kwartet smyczkowy i kontrabas z improwizacją w stylu komedii dell’arte (2016), zamówienie Fundacji Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni” w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie

Dedykacja na sopran, flet i kwartet smyczkowy (dla Władysława Słowińskiego) (2017)

Winter is icumen in IV for soprano saxophone and piano (2017)

Non-existent street for saxophone quartet / na kwartet saksofonowy (2017)

5 Studiów minutowych na kwintet dęty (2017)

Plac Lotników na kwintet dęty (2018)

Lapidaria Moniuszkowskie na saksofon altowy i fortepian (2019), zamówienie przez Alicję Wołyńczyk

Przenikanie na klarnet solo (1981)

Przenikanie na klarnet solo (1981/1983)

Scena na perkusistę solo

Progres I na flet solo (1994)

Progres II na klarnet solo (1997)

Hejnał gdański na trąbkę solo (2001)

Naprawdę «Ciało jako instrument» na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego (2003)

Agnezioni na flet solo (per Agnes) (2006)

Agnezioni II per flauto solo (2011)

Nyköping na fortepian solo (2013)

Ystad na fortepian solo (2013)

Kołobrzeg na fortepian solo (2013)

Jurata na fortepian solo (2013)

Gdynia na fortepian solo (2013)

Uppsala IV na harfę solo (2013)

Krynica Morska na fortepian solo (2013)

Apologia krytyczna na recytatora solo – utwór kolektywny na 70-lecie ZKP (2015)

Ze Szwecji do Polski. Sześć miniatur na fortepian solo (2016)

Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo (2017)

Pejzaż osobisty na trąbkę solo [Grażynie Pstrokońskiej-Nawratil] (2017)

Ekspresyjny ruch swobodny. Minimultimedialny happening chwilowy na improwizujący zespół muzyczno-ruchowy oraz recytatora i taśmę (2003)

Marianiana. Selection for 4 for improvising ensemble and tape (2003) [we współautorstwie z Jerzym Kornowiczem, Aldoną Nawrocką i Magdaleną Wajzner]

Improwizacjo! Ty nad poziomy… na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego i taś­mę (2005)

Miłe – miłego początki na zespół improwizujący i ścieżkę dźwiękową (współautorstwo z Małgorzatą Krawczak i Aldoną Nawrocką; układ ruchu: Magdalena Wajzner) (2009)

LimeRYKI jubileuszowe Ecziowe na recytatora i ścieżkę dźwiękową (2009)

Drzewo życia (utwór kolektywny: Anna Ignatowicz-Glińska, Magdalena Wajzner, Małgorzata Lewandowska, Agata Chodyra; multimedialny: muzyka, film, ruch) (2011)

Dwojakość – wspomnie-nie. Audioscena na improwizującego ruchem i głosem tancerza lub aktora (2012) [współautorstwo z Aleksandrą Dziurosz], zamówienie przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie

Sześć spojrzeń na Paulę. Spektakl multimedialny na kwartet smyczkowy, wizualizację i wykonawców ruchowych (2013) [współautorstwo z Paulą Jaszczyk i Magdaleną Wajzner], części: I. Tangowanie, II. Usiłowanie, III. Splątanie, IV. Izolowanie, V. Inwoluowanie, VI. Inwertowanie (2013), zamówienie przez Mazowiecki Instytut Kultury w Programie Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie

Walzer strano. Widowisko muzyczno-plastyczne na orkiestrę smyczkową i wizualizację (2013), współautorstwo z: Agnieszka Bagińska, Agnieszka Błaszczak, Oliwia Cabaj, Marta Dębska, Cindi Ellison, Weronika Harla, Agata Mikulska, Helena Nowakowska, Rafał Rutkowski, Dagmara Sulich, Aleksandra Szewczuk

Impresje lapidarne na dwa saksofony i wizualizację (2016) [współautorstwo z Paulą Jaszczyk]

Na / Alicję / symfoniczną / Poemat / Gronau – kolaż audiowizualny (współautorstwo z Mateusz Kajma i Jakub Tscherse) (2016)

Splątanie z cyklu Meandry (współautorstwo z Paulą Jaszczyk – obraz) na kwartet smyczkowy i figurę przestrzenną z wizualizacją (2018)